Vad är courtage?

Många intresserar sig för handel med aktier, och aktiesparande har blivit allt vanligare bland privatpersoner. Eftersom dagens låga räntor i stort sett inte ger någon tillväxt alls på ett vanligt sparkonto ser man sig om efter andra sätt att få sparpengarna att växa. Och ett sätt som ofta kan ge en bra tillväxt är att investera pengarna i aktier. Du kan handla med enskilda aktier, eller köpa i fonder. För nybörjare rekommenderas ofta fonder, eftersom det inte är lika riskabelt som att köpa enskilda aktier. I en fond ligger innehavet på ett ganska stort antal aktier, och man blir därför inte lika beroende av att enskilda bolag ska gå bra. Köper du enskilda aktier, och bolaget du investerat i går dåligt kan du snabbt förlora alla dina pengar. Om du istället investerar i fonder spelar det inte så stor roll om en enskild aktie går ner, eftersom de andra kan stiga eller ligga still.

Men, det är förstås inte bara valet av aktier, eller fonder, som avgör dina möjligheter att tjäna pengar på aktier. För att du ska få en så stor förtjänst som möjligt är det också viktigt att du inte behöver betala onödigt dyra avgifter.

När du köper, eller säljer, aktier måste du alltid betala en handelsavgift, och denna kallas courtage. Courtage är alltså den avgift som en aktiemäklare debiterar sin kund vid handel med aktier och andra värdepapper. Det finns olika sätt att ta ut courtage. Den kan tas ut som en fast, eller en minimum-avgift, men också som en procentuell summa du köper eller säljer för. Courtaget kan variera beroende på vilken bank, eller aktiemäklare, du har valt, hur mycket du köper eller säljare samt vilken marknad du handlar på. Ofta finns olika courtageklasser som är anpassade efter olika typer av aktiehandlare.

Eftersom depå-eller kontoavgifterna, varierar är det viktigt att välja den typ av konto som passar bäst för just ditt sparande i aktier. Den som sysslar med riktigt stora transaktioner, i miljonklassen, bör leta efter depåer med ett lågt rörligt courtage, medan småspararen som nöjer sig med fyrsiffriga affärer ska ha ett så lågt minimicourtage som möjligt. De flesta nätmäklare erbjuder olika kategorier, eller courtageklasser, så att du själv kan välja den kategori som är lämpligast för dig. det som är avgörande för vilken courtageklass som är bäst för dig är hur stora dina transaktioner brukar vara och hur ofta du köper och säljer. Om du vet ungefär hur mycket och hur ofta du kommer att köpa och sälja kan du räkna ut vilken avgift du får betala hos olika banker och i olika depåer. Läs igenom vad de olika aktörerna har att erbjuda, och hur de olika courtageklasserna ser ut för att hitta det alternativ som är mest förmånligt för dig.

Men, kom ihåg att courtaget inte enbart sätts efter hur mycket du handlar, eller vilken typ av aktiekonto du har. Vilken marknad du köper och säljer på kan också ha stor betydelse för hur mycket du får betala i avgift. Vanligtvis har aktier från de nordiska länderna ett lägre courtage än aktier på den amerikanska marknaden eller på andra internationella börser. Det är vanligt att du får betala ett högre courtage om aktiemäklaren inte kan erbjuda handel med den aktuella aktien via internet, så att du måste kontakta mäklaren för att få denne att lägga din order.
Detta brukar hända om du vill handla på lite ovanligare marknader, som exempelvis den australienska eller den thailändska börsen.

För att visa hur courtagekategorierna kan vara uppdelade visar vi här ett exempel från två av de största svenska bankerna som erbjuder aktiehandel via nätet, Avanza och Nordnet. Dessa två aktörer har mycket likartade uppdelningar, och det gör det enkelt att förstås hur man delar in de olika klasserna.

  • Avanza Mini är ett konto som passar bäst för småspararen. Som mini-kund betalar du bara en krona i courtage, och du kan handla med nordiska aktier via sajten. Du kan också köpa amerikanska och kanadensiska aktier, men eftersom du måste göra det via deras mäklare kommer det då att bli helt andra avgifter.
  • Avanza Small är kontot för dig som handlar för mellan 15000 och 26000 kr. här ligger det fasta courtaget på 39 kr, men om du gör affärer för över 26000 kr får du istället betala ett rörligt courtage på 0,15%.
  • Avanza Medium vänder sig till dig som är beredd att satsa lite mer. Denna courtageklass passar bäst för affärer mellan 46000 och 143500 kr. det fasta courtaget, som gäller för affärer upp till 100 000 kr, ligger på 69 kr. för större affärer får du betala 0,069% i rörligt courtage.

Avanza Fast Pris är till för den som gör stora affärer, på över 143500 kr. då lönar sig ett fast courtage bäst och här ligger det på 99 kr oavsett hur mycket du köper och säljer för.
Nordnet har en liknande courtageplan:

  • Nordnet Mini för småsparare som vill köpa nordiska aktier. Här är courtaget en krona.
  • Nordnet Liten riktar sig till dig som handlar för mellan 16000 och 46000 kr. för aktier inom Norden ligger det lägsta courtaget på 39 kr och om du vill handla utanför de nordiska länderna får du betala ett courtage på minst 49 kr.
  • Nordnet Mellan motsvarar Avanzas Medium bäst för handel från 46000 kr till 143478 kr. Lägsta fasta courtage är 69 kr.
  • Nordnet Fast är avsett för handel över 143 478 kr och har en fast avgift på 99 kr oavsett antal och storlek på affärerna.

Som du kan se är det inte mycket som skiljer dessa båda aktiemäklares kontouppdelning. Något som också kan vara bra att påpeka är att just dessa två banker faktiskt har ett mycket bra erbjudande för dig som vill börja spara i aktier. Både Avanza och Nordnet erbjuder nämligen handel helt utan courtage för nybörjare. Hos Avanza får du då i Avanza Start köpa och sälja aktier gratis så länge du inte har nått över 50 000 kr i ditt sparkapital. Hos Nordnet erbjuder man gratis handel ända tills du nått upp till 80 000 kr.