Reseförsäkring

Det finns massor av tillfällen då det är bra, eller till och med nästan nödvändigt, att ha en försäkring. De flesta försäkringar är till för att du ska slippa tänka på de ekonomiska konsekvenserna när något oförutsett inträffar. Hemförsäkringen, till exempel, ger dig ersättning för dina saker som försvinner eller förstörs vid inbrott eller brand. Bilförsäkringen ersätter för skador på både personer, bilen och de tillhörigheter du har i bilen vid olycka, inbrott, brand och andra oförutsedda händelser. Din olycksfallsförsäkring ser till att du får ersättning för kostnader som uppkommer till följd av olycksfallet, och du får också ersättning om skadorna blir bestående och du inte kan arbeta i samma utsträckning som tidigare.

Det går till och med att försäkra din inkomst, så att du har något att leva på om du skulle mista ditt jobb. Du är kanske med i a-kassan, och då får du ersättning därifrån. Men även om det sägs att a-kassan ligger på 80% av den ursprungliga inkomsten finns ett tak som gör att väldigt många får nöja sig med betydligt mindre än dessa 80%. Med en inkomstförsäkring kan du alltid vara säker på att få 80% av inkomsten, oavsett hur hög din ursprungliga lön är.

De flesta av våra försäkringar gäller alltså det dagliga vardagslivet. Men, många vill ju sätta guldkant på tillvaron och resa bort nån gång då och då. Om du blir akut sjuk under resan utomlands, eller råkar ut för ett olycksfall, kan det bli en dyr historia, eftersom du inte längre kan räkna med den allmänna sjukförsäkringen som träder in när du får vård i Sverige. För att få hjälp med sjukvårdskostnaderna utomlands, och eventuell hemtransport med ambulansflyg eller liknande, behöver du ha en reseförsäkring. Ofta erbjuds du att teckna en sån när du bokar din resa. Men, tacka inte alltid automatiskt ja till denna försäkring. Kolla först din hemförsäkring om du har en sån. De allra flesta hemförsäkringar har nämligen ett inbyggt reseskydd som gäller under de första 45 dagarna av resan. De reseskydd som finns i hemförsäkringarna ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på resan. Du får, till exempel, ersättning för sjukvårdskostnaderna om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka. Sjuktransport hem ingår om det behövs, och akut tandvård brukar också ersättas till ett visst belopp. I grundskyddet finns alltid också ett egendomsskydd som ger dig ersättning om dina tillhörigheter blir stulna.

Reseskyddet i hemförsäkringen kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Därför är det viktigt att du tittar på din hemförsäkring och kollar vad som ingår i den. Då ser du om du redan har ett tillräckligt skydd eller om du vill komplettera reseskyddet inför resan. Det går oftast att teckna ett utökat reseskydd hos det bolag där du har din hemförsäkring, men du kan givetvis också teckna en separat reseförsäkring om du inte tycker att hemförsäkringens skydd är tillräckligt. Har du ingen hemförsäkring bör du givetvis teckna en reseförsäkring innan du ger dig ut på resan. Om du ska studera, eller arbeta, utomlands behöver du också teckna en separat reseförsäkring eftersom skyddet i hemförsäkringen inte räcker till i dessa situationer. Det reseskydd som ingår i hemförsäkringen gäller enbart under fritid, och alltså inte när du jobbar eller studerar utomlands. Det gäller inte heller i länder som UD avråder från att resa till.

Om du vill ha ett mer komplett skydd eller ska vara borta mer än 45 dagar behöver du endera teckna en reseförsäkring i valfritt bolag, eller utöka det reseskydd du har. Ett tillägg med utökad reseförsäkring gäller i de flesta fall för obegränsat antal resor och det gäller för alla familjemedlemmar som täcks av den vanliga hemförsäkringen. I denna försäkring ingår, utöver ovan nämnda ersättningar, hjälp om du måste avboka en resa, hyrd stuga eller lägenhet för att du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Du kan också få en ny resa (ersättningsresa) om du måste avbryta resan och åka hem på grund av sjukdom eller olycksfall. Eller om du blir inlagd på sjukhus under mer än hälften av resans tid.

Ett utökat reseskydd kan också ge dig ersättning om du, eller ditt bagage, inte kommer fram till resmålet i tid. Ibland går inte saker och ting som man tänkt, och det kan hända att du blir försenad, på grund av oväder, trafikolycka eller liknande, och inte hinner fram till avgången. Då kan den utökade reseförsäkringen ge dig en viss ersättning så att du kan ansluta till resan på annat sätt. vanligtvis kan du få upp till 15 000 kronor för att på egen hand ansluta dig till din bokade resa. Har du bokat och betalat en aktivitet som du inte kan utnyttja på grund av sjukdom eller olycksfall kan du också få ersättning för detta via det utökade reseskyddet.

Detta var några exempel på vad en utökad reseförsäkring kan ge. Men, villkoren varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, så det är viktigt att du tittar på villkoren innan du bestämmer dig för var du ska teckna din reseförsäkring. Har du redan en hemförsäkring med ett reseskydd får du titta igenom villkoren hos detta försäkringsbolag. Om du inte tycker att du får en tillräckligt komplett försäkring där kan du givetvis teckna en separat reseförsäkring hos ett annat bolag, som ger villkor som motsvarar dina krav och önskemål.
Här på nätet finns alla försäkringsbolag och deras reseförsäkringar samlade på ett ställe, det gör att du enkelt kan jämföra villkor, ersättningar och priser. Kom ihåg att inte bara titta på vad som ingår i de olika försäkringarna, utan också på hur stor ersättning som erbjuds. För även om villkoren ofta är ganska likartade, och man ersätter ungefär samma saker, kan nivån på ersättningarna för de olika händelserna variera.

En annan sak som kan vara bra att ha koll på är vilka undantag som finns hos de olika försäkringsbolagen. Om du åker på en solsemester med familjen är dessa undantag oftast inte aktuella, men om du ger dig ut på äventyr i någon form kan det vara bra att veta hur möjligheterna till ersättning ser ut om du skulle råka ut för något.