Olycksfallsförsäkring

Vi är vana att kunna skydda oss mot kostnader i samband med oförutsedda händelser i de flesta sammanhang. Alla som har ett eget boende har en hemförsäkring som inte bara skyddar de egna tillhörigheterna utan faktiskt också ger skydd för försäkringstagaren själv i många situationer. I en vanlig hemförsäkring finns för det mesta ett överfallsskydd, om du skulle bli överfallen eller misshandlad, ett rättsskydd som ger dig hjälp med ett juridiskt ombud i fall du dras in i en rättstvist samt i de allra flesta fall också ett reseskydd som fungerar som en vanlig reseförsäkring när du reser utomlands. Bilförsäkringen är också en försäkring som innehåller flera punkter. Förutom att den ger ersättning för skador på personer och fordon vid en olycka kan du också få ersättning för bilen, och de tillhörigheter du förvarar i bilen vid stöld och brand. Och även här ingår rättsskydd som hjälper dig med rättegångs- och juristkostnader vid en rättstvist. Och här gäller det inte bara tvister som uppstår i samband med olycka, utan också vid köp, försäljning och reparation av bilen.

Många försäkringar ger alltså ett ganska omfattande skydd. Men man kan förstås aldrig försäkra sig emot att olyckor och andra oförutsedda saker ska hända. En försäkring är inte ett skydd mot olyckor, men det är en garanti för att man åtminstone ska slippa tänka på de ekonomiska konsekvenserna om något händer. Olyckor, sjukdomar och annat är oftast mycket traumatiska för den som drabbas, och att i den situationen kanske också få sin privata ekonomi krossad är förstås en katastrof. Men, om du har et bra försäkringsskydd kan du känna dig trygg när det gäller ekonomin.
Hemförsäkringar, bilförsäkringar, djurförsäkringar och sakförsäkringar ser nog de flesta som en självklarhet. Däremot kan man glömma bort att försäkra sig själv. Så glöm inte att också teckna en olycksfallsförsäkring, så att du kan få ersättning om du råkar ut för ett olycksfall och blir skadad. Tänk på att en olycksfallsförsäkring bara ger ersättning för skador som uppkommer genom olycksfall. Om du är ute och springer och snubblar och skadar dig kan du få ersättning från försäkringen, men inte om du, till exempel, får en muskelbristning under samma löprunda. Skadan ska ha uppkommit genom plötslig, oförutsedd och yttre händelse för att den ska ge dig rätt att få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Det innebär också att du inte kan få ersättning för en skada som du redan hade innan du tecknade försäkringen.

Trots att du inte kan få ersättning för alla skador du kan drabbas kan olycksfallsförsäkringen vara mycket värdefull. Om den skada du drabbas av blir bestående är det av stor vikt att ha en olycksfallsförsäkring eftersom du då har möjlighet att få invaliditetsersättning.

Olycksfallsförsäkringar kan se olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du frågar. Men generellt innehåller denna typ av försäkring följande:

  • Ersättning för fysisk eller psykisk skada som är bestående, det vill säga medicinsk invaliditet.
  • Ersättning för ekonomisk invaliditet, vilket betyder att du får ersättning om du inte kan arbeta och får en bestående arbetsoförmåga.
  • Du kan få ett engångsbelopp vid vissa skador, som exempelvis vid benbrott.
  • Ersättning för kostnader i samband med vård.
  • Ersättning för sveda och värk, samt för bestående ärr.
  • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfallet.

Ibland händer det att man har flera olika försäkringar där olycksfall ingår. Du kan, till exempel, ha en egen försäkring och en olycksfallsförsäkring genom din arbetsgivare. Oftast får man inte ersättning för samma skada från flera försäkringar, men ideell ersättning kan betalas ut från flera olika försäkringar. Ideell ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad kan till exempel vara ersättning vid medicinsk eller ekonomisk invaliditet och vid dödsfall. Denna ersättning kan alltså betalas ut från flera olika försäkringar, medan du bara kan få ersättning för sveda och värk en gång.

Den ersättning du kan få vid invaliditet sänks med stigande ålder. Hos vissa försäkringsbolag börjar ersättningen sänkas redan vid 45 års ålder, så det gäller att titta på villkoren innan du tecknar en försäkring, i synnerhet om du är lite äldre.

Tänk också på att det är ganska vanligt att en olycksfallsförsäkring inte täcker skador som uppkommer vid något som försäkringsbolagen ser som riskfylld aktivitet eller om du är professionell idrottsutövare. Riskfylld aktivitet kan, till exempel, vara offpist skidåkning. Läs försäkringsvillkoren för att se vilka aktiviteter som just ditt försäkringsbolag ser som riskfyllda och inte ger ersättning för. Har du inte redan tecknat försäkring kan det vara extra viktigt att kolla detta med riskfyllda aktiviteter, så att du kan undvika att ta en försäkring som inte ersätter skador vid din favoritsyssla.

Det finns massor av försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkringar och det är inte alltid så lätt att veta vilken man ska välja. En bra tumregel är att se till att välja en försäkring som ger bra ersättning vid allvarliga skador som kan leda till invaliditet eller funktionsnedsättning. Du kan oftast själv välja försäkringsbelopp, och det påverkar givetvis invaliditetsersättningen. Kolla noga hur denna ersättning ser ut, och om den kommer att sänkas med åldern, innan du tecknar en försäkring.

Hur mycket du får vid en skada som leder till medicinsk invaliditet beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och vilka bestående besvär som blir följden av din skada.
I en del olycksfallsförsäkringar ingår ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven efter olyckan. Sker olyckan på jobbet är du förmodligen försäkrad via jobbet eller facket, men om olyckan sker på din fritid behöver du i de flesta fall ha en privat olycksfallsförsäkring för att kunna få ersättning. Om du blir sjukskriven till följd av olyckan kan det innebära ett svårt ekonomiskt avbräck, men här kan du få ersättning genom din olycksfallsförsäkring. Oftast betalas ett engångsbelopp ut om du är sjukskriven mer än 30 dagar, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag.

En olycksförsäkring är bra för alla att ha. Men innan du bestämmer dig för vilken försäkring du ska ta är det viktigt att titta vad som ingår i försäkringarna. Kolla också hur ersättningarna ser ut och fundera på vilken försäkringsnivå du ska välja.