Livförsäkring

När du har försäkrat ditt hem, din bil och din hund är det dags att titta på vilket försäkringsskydd du och dina familjemedlemmar har om något skulle hända med er. Ja, en livförsäkring är så viktig att den nog egentligen borde gå före många av de andra försäkringarna som vi ser som självklara.

En livförsäkring är en försäkring som träder in och betalas ut som ett engångsbelopp om den försäkrade dör under försäkringstiden. Livförsäkringen tecknar du alltså för dina efterlevande, och ersättningen betalas ut till den förmånstagare som anges i försäkringen.

Försäkringsvillkoren är ganska lika hos de flesta försäkringsbolag, och du kan själv välja ett försäkringsbelopp som passar dina behov och förutsättningar.  Men, även om villkoren ser ungefär likadana ut kan premien variera mellan olika bolag. Premien är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer samt din ålder.

När du tecknar en bilförsäkring behöver du inte uppge så mycket annat än bilens märke och årsmodell. Men, när du ska ta en livförsäkring får du svara på en rad frågor om din hälsa. Det är viktigt att du svarar helt sanningsenligt på dessa frågor. Om du lämnar uppgifter som är oriktiga kan det resultera i att försäkringen inte gäller och att man alltså inte gör någon utbetalning vid ett dödsfall.

De flesta livförsäkringar gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt tills försäkringstagaren uppnår en viss ålder. Vanligtvis upphör försäkringen när försäkringstagaren fyller 65 år. Men det finns också de som betalar ut ersättning fram till försäkringstagaren fyllt 75 år. Villkoren kan alltså skilja sig från bolag till bolag, något som är viktigt att tänka på när du ska välja var du ska teckna din livförsäkring.

Ålder spelar också in när du vill teckna en försäkring. Oftast ligger gränsen för när du kan teckna en livförsäkring på mellan 55 och 65 år.
Efter att du uppnått en ålder så att ersättning inte längre betalas ut behöver du givetvis inte heller betala premien. Hos en del försäkringsbolag upphör inte utbetalningen tvärt vid en viss ålder, utan försäkringens värde minskar istället för varje år efter den första åldersgränsen. Det är vanligt att beloppet som betalas ut vid ett eventuellt dödsfall minskar med tio procent per år tills försäkringen upphör helt att gälla för att du nått den högsta åldern för försäkringen. Ett försäkringsbolag får alltid väga risker, och eftersom man ser att det är en ökad risk att du ska dö ju äldre du blir, betalas mindre och mindre ut på din livförsäkring.

Grundtanken med en livförsäkring är att pengarna från försäkringen ska vara en hjälp för dina efterlevande att ordna upp ekonomin efter att du gått bort. Det ska vara en hjälp att klara av räkningar, betala skulder och liknande, och många gånger är det tack vare livförsäkringen som familjen faktiskt kan bo kvar i huset. Om en försörjare går bort försvinner ju en inkomst vilket ofta ställer till stora problem för familjen. Har man då tecknat en livförsäkring behöver man inte hamna i en akut ekonomisk kris när resten av livet har vänts upp och ner. Att mista en nära anhörig är en traumatisk upplevelse hur det än går till, och det är självklart en god hjälp i sorgen om man inte behöver bekymra sig för de ekonomiska konsekvenserna omedelbart.

Du kan välja försäkringsbelopp när du tecknar din försäkring, och det belopp du väljer avgör också hur mycket du får betala för försäkringen. Beloppet du väljer är också det belopp som kommer att betalas ut om du avlider. Det finns olika belopp att välja på, och olika försäkringsbelopp erbjuder livförsäkringar på varierande belopp. Oftast kan du välja försäkringsbelopp från 2 – 500 000 kr upp till flera miljoner kronor. Du får helt enkelt fundera på vad som passar din plånbok, och ändå inte känns som en för liten summa. Men, eftersom beloppet påverkar premien gäller det förstås att inte ta en större försäkring än du klarar av att betala. När man anger belopp för försäkringen räknas det oftast mot basbelopp. Det betyder att utbetalningen blir motsvarande det värde du tecknat, och att värdet inte tappar i värde även om det dröjer många år innan den faller ut. Om du tecknar en försäkring på en miljon kronor, är det förmodligen inte exakt denna summa som betalas ut om du avlider om tio år, utan den summa som då motsvarar dagens värde av en miljon. Låter det krångligt? Det är det inte, och det handlar egentligen bara om att de efterlevande ska få så mycket pengar som du bestämmer när du tecknar din försäkring, oavsett om penningvärdet sjunker över tid. De pengar som betalas ut ska vara lika mycket värda som försäkringsbeloppet är idag.

Ofta ingår en livförsäkring i andra försäkringar, som sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Men, i dessa försäkringar är beloppet som betalas ut vid dödsfall ofta ganska lågt. Även i de så kallade grupplivförsäkringarna som man kan ha genom facket eller arbetsgivaren ligger beloppet för dödsfall relativt lågt.

Man talar ofta om dubbelförsäkrad när det gäller försäkringar. Det betyder att någon har flera försäkringar som täcker samma sak. I de flesta fall är det så att man bara kan få ersättning från en försäkring och att det alltså är onödigt att ha flera olika försäkringar inom samma kategori. Men, när det gäller livförsäkringar ser det annorlunda ut. Du kan ha hur många livförsäkringar du vill, och alla kommer att betalas ut vid dödsfall. Även olycksfallsförsäkringen och sjukförsäkringen kommer att betala ut ersättning om du avlider, oavsett hur många andra livförsäkringar du har. Du, eller snarare dina efterlevande, kan alltså inte förlora på om du tecknar en livförsäkring även om du redan är försäkrad.

Du kan välja en förmånstagare när du tecknar en livförsäkring. Då kommer utbetalningen att gå till just denna person. Du kan, till exempel, ange din maka eller make, som då kommer att få pengarna direkt och beloppet kommer inte att ingå i bodelningen. Om du inte anger en specifik mottagare kommer pengarna att betalas ut till dödsboet, och de ingår då i dödsboet som ska delas mellan arvingarna.