Inkomstförsäkring

De flesta av oss har en hel hop försäkringar för att i möjligaste mån hålla oss ekonomiskt skadeslösa om något oförutsett inträffar. Vi vill helt enkelt vara på den säkra sidan, och slippa oroa oss för de ekonomiska konsekvenserna. För det går givetvis aldrig att försäkra som mot att saker och ting ska hända. Men, det går att vara förutseende och på så sätt minska åtminstone de konsekvenser som är av ekonomisk art. Det flesta försäkringarna är till för att skydda vår egendom så att vi kan få ersättning om vi drabbas av inbrott, brand eller andra traumatiska upplevelser. Djurförsäkringar är också vanliga, för att vi ska kunna ge våra fyrbenta vänner den bästa vården om de blir sjuka eller skadas. Olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar för oss själva och våra närmaste är också ett sätt att kunna få bra vård, och att få ekonomisk ersättning om vi blir skadade eller i värsta fall avlider.

Även om sorgen och de psykiska påfrestningarna inte blir mindre av att man har en försäkring, är det ändå skönt att veta att man inte behöver tänka på de ekonomiska konsekvenserna i samband med olyckor, bränder eller andra oförutsedda händelser. Men, det kan också hända annat som kan få stora ekonomiska konsekvenser om man inte ser till att ha det rätta försäkringsskyddet.

Om du, till exempel, blir uppsagd från jobbet är pengarna säkert det första du tänker på. Visst finns det en del som har tur och får ett nytt jobb innan uppsägningstiden är slut, men de allra flesta får nöja sig med a-kassa under en tid. Har du då en inkomstförsäkring slipper du försöka leva på en inkomst som är betydligt lägre än den du är van vid. Den grundläggande försäkringen för att inte drabbas allt för hårt av en uppsägning är förstås ett medlemskap i a-kassan. Ersättningen från a-kassan är oftast den enda möjliga inkomstkällan för den som mist sitt jobb, men även om man får en ersättning varje månad blir de ekonomiska konsekvenserna kännbara eftersom denna ersättning är betydligt lägre än den lön man haft. Det sägs att a-kassan ska ge 80% av lönen, men eftersom taket i a-kassan inte höjts på många år är det få personer som faktiskt kommer upp i den andelen. De flesta får nöja sig med en ersättning som är betydligt lägre än 80% av den forna lönen.

Men, nu går det ju faktiskt att försäkra din inkomst, en försäkring som kan vara mycket värdefull ifall du skulle bli uppsagd från jobbet. Med en inkomstförsäkring får du en större andel av din ursprungliga inkomst, och du kan vara säker på att du kan klara dina utgifter och slippa få en alltför kraftigt sänkt inkomst under övergångsperioden innan du hittat ett nytt jobb.
En inkomstförsäkring kompenserar dig för det inkomstbortfall som taket i a-kassan medför. Om du har en inkomstförsäkring kan du kvittera ut 80% av din ursprungliga lön oavsett hur hög denna lön var när du fortfarande var anställd. Tillsammans med ersättningen från a-kassan ska försäkringspengarna alltid ge dig 80%, och det gäller även för dig som var högavlönad och som därför kommer långt under denna andel pga a-kassetaket.

Att förlora jobbet är för många en mycket traumatisk händelse. Den som är ung och har lyckats få ett fast jobb har kanske svårt att inse att lyckan inte alltid varar för evigt. Ett fast jobb ger möjlighet att förverkliga det där man går och drömmer om. Skaffa familj, bil och bostad eller resa och se sig om i världen. Ett anställningskontrakt kan också vara det som avgör om man vågar köpa hus, och det är i så fall också förutsättningen för att få de erforderliga lånen. Inkomst av en fast anställning är hos de flesta banker och långivare ett grundläggande krav för att bevilja lån.

Men en anställning handlar inte bara om en fast och trygg inkomst, det handlar också om att ha någonstans att gå på dagarna, att känna sig behövd och att ingå i ett gäng arbetskamrater. Vare sig du är ung och nyanställd, eller en gammal trotjänare som varit på samma arbetsplats i åratal, vill du förstås inte tänka på att du en dag kan bli varslad och tvingas lämna din arbetsplats med allt vad det innebär. Men, tyvärr finns den risken, och ingen kan känna sig riktigt säker på sin plats. Mycket kan hända som påverkar din arbetsplats och ditt jobb. Som samhället och arbetsmarknaden ser ut idag finns det ingen som kan räkna med att ha kvar sitt jobb ända till pensionen. Företag slås ihop, säljs eller flyttar, och detta kan förstås medföra att du en dag står utan jobb även om du alltid gjort ett gott arbete. Tyvärr kan man sällan själv påverka händelserna på arbetsmarknaden. Det enda du kan göra är att försäkra dig om att en uppsägning inte kommer att innebära alltför stora ekonomiska konsekvenser. Och det kan du göra genom att teckna en inkomstförsäkring.

För vissa yrkesgrupper ingår inkomstförsäkringen i medlemskapet i förbundet. Men, om du inte har en försäkring genom ditt fackförbund rekommenderar vi att du tecknar en egen försäkring för att vara säker på att klara en period av arbetslöshet utan att din ekonomi raseras. En privat inkomstförsäkring är också ett alternativ för dig som av någon anledning inte vill bli medlem i facket. Det finns många försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar, och vid en första anblick kan det kanske te sig som en djungel. Men det behöver inte vara så svårt att välja om du vet vad du ska titta på när du jämför försäkringar.

Titta först på vilken maxersättning försäkringarna har. Alla försäkringar ska ge 80% av inkomsten, men eftersom det också finns ett tak för hur mycket försäkringen ger gäller det att se till att välja en försäkring som ger just dig 80% av din lön. Det går annars att teckna en tilläggsförsäkring för att få maximala beloppet. Titta också på hur många ersättningsdagar försäkringen har. Det kan också vara bra att ha koll på hur lång kvalifikationstid de olika försäkringsbolagen har, för att du ska vara berättigad för ersättning.