Hemförsäkring

Om du inte fortfarande bor hemma hos föräldrarna har du förmodligen en hemförsäkring. Ett eget boende brukar innebära en hel massa fasta utgifter som man inte tänker så mycket på medan man bor hemma hos mamma och pappa. Dessa utgifter finns naturligtvis då också, men då är det i de flesta fall föräldrarna som betalar.

Det är oftast först när man bor själv, i lägenhet eller hus, som man inser att det mesta faktiskt kostar pengar. När man tänder en lampa eller sätter på teven kommer det att synas på elräkningen, och varje dusch sätter sina spår på fakturan för vatten och avlopp. Ibland ingår detta i hyran och då är det kanske först när man skaffar eget hus som man ser hur pengarna bokstavligt talat rinner bort.

Andra fasta utgifter är, som sagt, försäkringar av olika slag. De flesta har nog en hel bunt försäkringar att betala på, men vilka försäkringar man har beror förstås på vilket liv man lever och hur de personliga behoven ser ut. Har du en bil har du förmodligen en bilförsäkring, eller åtminstone den obligatoriska trafikförsäkringen. Den som har husdjur har en hund- eller kattförsäkring och om man äger värdefulla saker kan man försäkra dessa för att få ersättning om de stjäls eller går sönder. Utbudet av försäkringar är stort och behovet varierar. Men en försäkring som de allra flesta har är hemförsäkringen. En hemförsäkring är till för alla som har ett eget boende, även för den som bor i ett studentrum och liknande.

Hemförsäkringen ger ett skydd för dig själv och dina ägodelar och den gäller oavsett boendeform. Det finns de som tror att man bara behöver en hemförsäkring om man har ett eget hus, men det är helt fel. Hemförsäkringen ger ett ganska omfattande skydd för de saker du äger och för dig själv, men den ersätter inte skador på huset eller tomten. Om du äger ditt hus behöver du komplettera hemförsäkringen med en villaförsäkring för att ha ett fullgott försäkringsskydd. Hemförsäkring och villaförsäkring är alltså två helt olika försäkringar.

Om någon bryter sig in i din bostad och stjäl dina saker kan du få ersättning från hemförsäkringen för det som stulits. Och det gäller faktiskt också för saker du äger, men inte förvarar i bostaden. Så trots att det heter hemförsäkring sträcker sig försäkringsskyddet långt utanför hemmets väggar. Att hemförsäkringen verkligen är en försäkring för dig som person ser du också på att den innehåller punkter som ansvarsförsäkring, överfallsskydd, rättsskydd och reseförsäkring. De flesta vanliga hemförsäkringar innehåller alltså en reseförsäkring av samma typ som du blir erbjuden att köpa när du bokar din semesterresa. Innan du tackar ja till denna försäkring bör du alltså kolla försäkringsvillkoren för din hemförsäkring. Om där finns ett reseskydd kan du spara in pengarna för reseförsäkringen och använda dem till roligare saker. Det är ju onödigt att betala för något du redan har. De flesta hemförsäkringar har en reseförsäkring inbyggd, som gäller under de första 45 dagarna av resan. Ska du vara borta längre kan du teckna en separat reseförsäkring, eller komplettera hemförsäkringen med ett förlängt reseskydd.

I basförsäkringen för hemmet finns också ansvarsförsäkring (också kallad drulleförsäkring i folkmun), överfallsskydd och rättsskydd. Detta är saker som man förmodligen inte tänker på att försäkra sig mot, men som är ett mycket värdefullt stöd om olyckan är framme eller något oförutsett inträffar.

Många försäkringsbolag erbjuder hemförsäkringar i olika nivåer, så att du ska kunna anpassa försäkringen efter dina egna specifika behov och förutsättningar. Basförsäkringen ser ganska lika ut hos de olika försäkringsbolagen. Följande ingår i en grundläggande hemförsäkring:

  • Egendomsskydd. Egendomsskyddet betyder att lösöret, dina tillhörigheter, är försäkrat. Om dina saker skadas eller försvinner vid brand, stöld eller liknande kan du få ersättning för dem via din hemförsäkring.
  • Överfallsskydd. Överfallsskyddet ger, som namnet antyder, ersättning för skador om du blir misshandlad eller överfallen.
  •  

  • Ansvarsskydd. Kallas också skadeståndsskydd och kan hjälpa dig att betala ett skadestånd som du är skyldig att betala.
  • Rättsskydd. Denna del av hemförsäkringen kan vara riktigt värdefull om du, av någon anledning, tvingas in i en rättstvist. Då kan du få hjälp med kostnaderna för ett juridiskt ombud genom din hemförsäkring.
  • Reseskydd. Reseskyddet, eller reseförsäkringen, ger i stort sett samma skydd som den reseförsäkring du kan teckna via resebyrån. Genom försäkringen kan du, bland annat, få ersättning för sjukvård och ambulansflyg, något som utan kostnad kan bli riktigt dyrt. I de flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd under 45 dagar, men det finns också bolag som erbjuder hela 60 dagars reseskydd.

Hemförsäkringen gäller inte bara för dig som tecknar den, utan för alla som är skrivna på samma adress. En hemförsäkring är alltså till för dig själv, din familj och för de saker ni äger. Det finns försäkringsbolag som kräver att det ska finnas familjeband mellan de boende, och andra kräver att alla boende ska namnges i försäkringsavtalet, men detta är bara undantagsfall. Hur det ser ut hos det försäkringsbolag du väljer kan du se i försäkringsvillkoren.

Basförsäkringen kan utökas och kompletteras med olika tilläggsförsäkringar så att du får ett så komplett skydd som möjligt. Många försäkringsbolag erbjuder hemförsäkringar i tre olika nivåer, och vad de olika nivåerna innehåller kan du se i villkoren och på respektive bolags hemsida. Här på nätet finns alla hemförsäkringar samlade på ett ställe och det gör det enklare att jämföra försäkringar och hitta den som bäst motsvarar dina behov och önskemål. En större hemförsäkring kan, till exempel, innehålla utökat reseskydd, otursförsäkring, skydd vid id-stöld eller ersättning för skador och förluster som kan uppkomma vid en flytt. Det finns, med andra ord, försäkringar för det mesta som kan hända. Och eftersom våra liv ser olika ut varierar naturligtvis också behovet av försäkringar i olika situationer. Om du reser mycket har du kanske nytta av en utökad reseförsäkring, medan den som äger många värdefulla saker kanske prioriterar ett större egendomsskydd. Det går helt enkelt att sätta ihop en hemförsäkring så att den ger just dig och din familj bästa möjliga skydd i ert vardagsliv. Titta noga på villkor och försäkringarnas innehåll när du väljer hemförsäkring.