Direktavkastning

Det finns många termer och begrepp att lära sig om man vill börja handla med aktier och värdepapper. Allt fler upptäcker att det faktiskt är både kul och spännande att köpa och sälja aktier, och att det också kan vara en mycket lönande affär. Men, som i de flesta andra sammanhang behöver man en del kunskap för att bli framgångsrik. När det gäller aktier är det självklart nästan en nödvändighet att känna till en del om bolagen och aktierna du tänker investera i. Men, om du istället väljer att placera i fonder kan du faktiskt tjäna pengar utan någon större kunskap. Men, det är givetvis viktigt att lära sig de vanligaste termerna och begreppen, så du vet vad det handlar om.

Direktavkastning, till exempel, är ett begrepp som du förmodligen kommer att stöta på ganska snart när du ger dig in på en sajt med aktie- och värdepappershandel. Direktavkastning är egentligen ett mått på avkastning på en investering och används som begrepp för utdelningens storlek i förhållande till kursen på en aktie. Om utdelningen på en aktie är 2,50 kr och aktiekursen står i 50 kr så blir direktavkastningen 5% (2,5/50).

Direktavkastningen är ett av de viktigaste nyckeltalen när du ska fatta beslut i fråga om aktiehandel.  Därför kan det vara bra att känna till vad direktavkastning är, hur man räknar ut den och hur nyckeltalet kan tolkas.

För att kunna räkna ut direktavkastningen behöver du alltså veta två saker; aktiekursen och utdelningen.  Aktiekursen kan du lättast hitta på en börslista eller hos en nätmäklare. Utdelningen på en aktie meddelas oftast av aktiebolaget i samband med årsredovisningen. Utdelningen är den ersättning som bolaget betalar till sina aktieägare som alltså har satsat pengar i aktiebolaget. Här i Sverige är det vanligt att man betalar ut denna utdelning en gång per år, oftast någon gång under den sena våren. Det finns också aktiebolag som ger utdelning oftare, men här i vårt land är detta ganska ovanligt. De som beslutar hur stor utdelningen ska vara är aktieägarna tillsammans, och det gör de på årsstämman. Beslutet gäller då närmast föregående års utdelning. För att få fram direktavkastningen dividerar du utdelningen i kronor med aktiekursen.

Direktavkastningen är alltså ett viktigt nyckeltal, men vad kan den egentligen berätta om en aktie? Nyckeltal brukar ju uttrycka en relation mellan två olika sfärer och i det här fallet handlar det om var företaget faktiskt presterar i form av resultat och vad detta resultat har för relation till de förhoppningar som aktiemarknaden har på företaget. Men, det är viktigt att veta att det, som så ofta, handlar om hur man tolkar sifforna. Man kan inte enbart avläsa talet i direktavkastningen och få alla svar. Man måste dels sätta den i relation till andra nyckeltal, dels i relation till börsen som helhet och till både den historiska och framtida utvecklingen hos det aktuella företaget. Just när det gäller direktavkastning kan det vara viktigt att titta på den historiska utvecklingen. Det optimala för dig som aktieköpare är förstås om företaget har hållit en bra nivå på direktavkastningen över tid, samtidigt som aktien har ökat. Om du med detta förhållande även kan köpa aktien vid en låg värdering kan du göra en riktigt bra affär.

Det finns förstås en del att ta med i beräkningen när du tittar på ett bolags direktavkastning.
För det första är det viktigt att veta att det är aktiebolagets ägare som själva bestämmer nivån på utdelningen. Det betyder att det faktiskt kan bli en större utdelning än vad som egentligen är rimligt för företaget. Det är, till exempel, möjligt för ett aktiebolag att använda lånade pengar för att dela ut till sina aktieägare, och då berättar ju inte utdelningen hela sanningen om företagets ekonomiska ställning. Detta är förstås inte ett helt sunt sätt att agera, och därför är det bra att se upp med bolag som visar hög utdelning på sina aktier samtidigt som de har låg soliditet för sin bransch.

Tänk också på att det kan finnas många olika orsaker till att ett bolag har en hög direktavkastning. En anledning kan vara att marknaden undervärderar aktien, vilket kan vara den bästa orsaken för dig som investerare eftersom du då kan köpa aktier till ett bra pris om du agerar i detta läge. Men en hög direktavkastning kan också bero på att aktiekursen är nedtryckt för att marknaden anser att bolagets framtid inte är så ljus.  Det kan hända att man förväntar sig att det kommer att gå mycket sämre för företaget, och av den anledningen håller aktiekursen nere.

På samma sätt, fast tvärtom, kan ett bolag ha låg direktavkastning för att marknaden förväntar sig att företaget kommer att ha en mycket bra utveckling. Det gör att aktiekursen stiger, och man förväntar sig då att utdelningen kommer att bli högre i framtiden. Men, en låg direktavkastning kan förstås också bero på att företaget har svårt att prestera utdelningar eller att det faktiskt inte går med vinst över huvud taget.

Att det kan finnas flera orsaker till att ett bolags direktavkastning ser ut som den gör är alltså viktigt att ta med i beräkningen när du ska välja aktier med hjälp av detta nyckeltal.
Det finns alltså mycket att sätta sig in i och försöka förstå om man vill få största möjliga vinst på sin handel med aktier. När det gäller direktavkastningen på en aktie kan man enkelt säga att utdelningen och avkastningen är två sidor av samma mynt. Om du köper en aktie till en viss aktiekurs, och en annan person köper samma aktie till en annan kurs, kommer ni att få olika direktavkastning på era aktier, trots att ni kommer att få samma utdelning i kronor räknat. Och det beror förstås på att direktavkastningen påverkas av både utdelningen och aktiekursen. På samma sätt kommer du, om du köper aktier i ett och samma bolag vid olika tillfällen att få olika direktavkastning på dina aktier. Detta under förutsättning att aktiekursen rört på sig och att du betala olika mycket för aktierna.