Bilförsäkring

Att äga en bil för med sig en hel del kostnader och också en del måsten som man inte tänker på så länge man inte äger ett fordon. Att bilen kostar i inköp vet ju alla, och det är förmodligen denna kostnad som får många att avstå från att ha en egen bil. Kan man klara sig med allmänna kommunikationsmedel finns det mycket pengar att spara. Dels slipper man betala dyrt för själva bilen, och man slipper också dryga bensinkostnader som tar ett djupt tag i plånboken hos de flesta bilägare.

Men, det finns också andra kostnader som tillkommer när man är bilägare. De obligatoriska kostnaderna för bilskatt och försäkring. Du måste visserligen inte ha en bilförsäkring, men en trafikförsäkring måste du ha för att få köra bilen. Ja, du måste faktiskt ha en trafikförsäkring även om du inte planerar att köra bilen, eller om den inte är i kördugligt skick. För att slippa betala denna försäkring måste du ställa av, eller avregistrera bilen.

Trafikförsäkringen är alltså obligatorisk, vilket inte bilförsäkringen är. Men, eftersom alla bilägare måste ha en trafikförsäkring finns denna inbakad i alla bilförsäkringar. Trafikförsäkringen är i första hand till för att skydda dina medtrafikanter, och ger ingen ersättning alls för eventuella skador på din bil. Däremot ger den ersättning för skador på personer och annans egendom som du orsakar.

Om din bil är inblandad i en trafikolycka står din försäkring för ersättningen till förare och passagerare i din bil, och till andra personer som drabbas. Trafikförsäkringen ersätter också på den annans bil eller egendom som skadas vid olyckan. Om du backar på en annan bil eller råkar köra ner ett staket, till exempel, ersätter trafikförsäkringen dessa skador. Men, den ersätter alltså inte de skador som kan uppkomma på din bil vid samma tillfälle. För att få ersättning för skadorna på bilen måste du alltså ha en bilförsäkring.

Det finns massor av försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar. De flesta av dem har också bilförsäkringar i olika nivåer, så att du själv kan bestämma hur omfattande försäkringsskydd du vill ha. man brukar säga att bilförsäkringarna finns i tre nivåer, men det är egentligen en sanning med modifikation. Själva bilförsäkringarna brukar nämligen finnas som en helförsäkring och en halvförsäkring, vilket alltså är två nivåer. Den tredje nivån, den lägsta, är trafikförsäkringen som ju är obligatorisk och egentligen inte ens en bilförsäkring.

De flesta försäkringsbolag erbjuder alltså två olika bilförsäkringar; hel- och halvförsäkring. Till dessa basförsäkringar finns en hel rad tilläggsförsäkringar som du kan komplettera ditt försäkringsskydd med. Tilläggen kan variera något mellan de olika bolagen, men i stora drag är bolagens bilförsäkringar ganska lika. Om du ska välja en helförsäkring eller en halvförsäkring är beroende på vilken bil du har, och hur dina behov ser ut.om man bara ser till namnen skulle man tro att helförsäkringen är heltäckande och att halvförsäkringen bara ger hälften så mycket skydd. Men, riktigt så ser det inte ut i realiteten. Även halvförsäkringen ger ett ganska omfattande skydd, och den största skillnaden ligger i att en halvförsäkring inte omfattar vagnskador. Bortsett från vagnskadeförsäkringen ser innehållet i de båda försäkringsnivåerna alltså ganska lika ut. Eftersom det finns en självrisk, och ersättningen för skador på en gammal bil till lågt värde inte blir särskilt stor är det många som går efter ”regeln” helförsäkring på en ny bil och halvförsäkring på en äldre, begagnad bil. Och det är väl ett klokt resonemang, förutom i ett sammanhang. Om du har en helt ny bil behöver du faktiskt inte ha en helförsäkring. En fabriksny bil kommer i de allra flesta fall med en vagnskadegaranti som gäller under de första åren. Och så länge denna garanti gäller har du inget behov av en försäkring för samma skador. Har du en ny bil, med vagnskadegarantin kvar, har du bara behov av en halvförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder också servicen att själva omvandla halvförsäkringen till en helförsäkring den dag vagnskadegarantin upphör. Med denna tjänst behöver du alltså inte hålla reda på hur länge garantin gäller, utan din bilförsäkring uppgraderas automatiskt om du inte angett andra önskemål.

En halvförsäkring är, som sagt, ganska omfattande och ger ett bra skydd vid många av de situationer man kan råka ut för som bilägare. I en vanlig halvförsäkring ingår skydd vid trafikskada, stöld, brand och glasskada. Du kan också få ersättning för vissa elektronikskador och maskinskador. Dessutom ingår både rättsskydd och räddning. Om olyckan skulle vara framme har du alltså ett ganska omfattande skydd även med en halvförsäkring. Det är kanske inte alltid man tänker på hur värdefullt det kan vara att få hjälp med räddning vid en olycka, eller hur god hjälp man faktiskt kan ha av ett rättsskydd. Men, det kan vara bra att känna till att rättskyddet inte bara gäller för rättstvister som kan uppstå i samband med en trafikolycka. Du kan också få hjälp med rättegångskostnader och advokat vid tvister som uppstår vid köp eller försäljning av bil, samt i samband med reparationer.

Bilförsäkringarna delas upp på samma sätt hos nästan alla försäkringsbolag, även om de hos vissa bolag kan ha andra namn än just hel- och halvförsäkring. Men, givetvis finns det vissa skillnader mellan innehållet och villkoren hos de olika bolagen, så det kan löna sig att titta på villkoren innan du bestämmer dig.

Till dessa vanliga bilförsäkringar finns också en rad olika tillägg som gör att du kan skräddarsy en försäkring så att den helt passar dig och dina förutsättningar. Vi lever ju alla olika liv, och har därför också olika behov av försäkringsskydd. I tilläggen finns också försäkringar som gör att du inte behöver betala hela självrisken vid skada, och vid vissa skador kan du till och med slippa betala självrisk alls om du har en tilläggsförsäkring.

Den bästa överblicken över de bilförsäkringar som finns på marknaden får du här på nätet. Här finns alla bilförsäkringar på ett ställe och du kan lätt jämföra för att hitta den som passar dig bäst. Kolla priser, men glöm inte villkoren, eftersom den billiga försäkringen lätt kan bli dyr om du inte får ersättning för de skador du råkar ut för.