Försäkringar online

Vad behöver man för olika försäkringar?

Att ha bra försäkringar är viktigt, för annars kan hela livet och privatekonomin raseras om något oförutsett händer. Skulle så vara fallet, och man varit smart nog att teckna en försäkring som täcker det som hänt, hjälper dock försäkringen till med att bekosta de kostnader som en viss skada innebär (i vissa fall efter att man lagt ut ett mindre belopp, en så kallad självrisk, själv).

Alla personer behöver dock givetvis inte alla försäkringar. Har du ingen båt, finns det exempelvis ingen som helst anledning för dig att ha en båtförsäkring. Har du ingen katt, så du givetvis inte teckna en kattförsäkring, och så vidare. Det finns dock vissa försäkringar som de flesta bör ha, t.ex:

Boendeförsäkringar

Som hjälper dig om något händer med ditt hem eller det som finns i den. Vilken boendeförsäkring du bör ha beror på vilken boendeform du har, för det finns särskilda boendeförsäkringar för så väl hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det som är intressant med boendeförsäkringar är att utöver att skydda bostaden så innehåller de även vissa andra försäkringsmoment som många kan ha nytta av, t.ex:

  • Rättsskydd.
  • Ansvarsförsäkring.
  • Överfallsskydd.
  • Reseskydd.

Därför fyller boendeförsäkringar fler funktioner än vad många kanske tänker på, och det finns därför förstås fler än en anledning att teckna dem.

Barnförsäkringar

Åtminstone om man har barn så klart. Barn är nämligen försäkrade via kommunen då de är i skolan, men utöver detta har de med automatik ingen försäkring, men givetvis kan barn råka ut för både det andra, vilket gör att det är vettigt att ha en försäkring för dem, och detta gärna så tidigt som möjligt i barnets liv.

Bilförsäkringar

Som är obligatoriska i viss mån för alla som äger en bil, men även utöver det obligatoriska försäkringsskyddet (den så kallade trafikförsäkringen) är det även vettigt att försäkra bilen ytterligare i de flesta fall. Då får man nämligen själv också ersättning om man råkar ut för en olycka, vilket man inte kan få om man bara har en obligatoriska försäkringen. Man bör välja bilförsäkringstyp baserat på bilens värde och det finns mycket pengar att spara på att jämföra priser på bilförsäkringar mellan olika försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkringar

Vem som helst kan nämligen råka ut för en olycka och i vissa fall kan det gå så illa att man blir invalidiserad efter en olycka. Då kan du via en olycksfallsförsäkring få invaliditetsersättning, vilket kan hjälpa dig med de ekonomiska förluster som detta innebär, samt med de kostnader som det innebär att göra ditt hem handikappanpassat med mera.

Livförsäkringar

Dessa är ett måste för alla med en familj eller partner, för då kan ett dödsfall innebära stora problem för familjen om du går bort. Det kan t.ex. vara så att familjen inte har råd att bo kvar i ert hem om ni har stora bostadslån med mera. Alla sådana problematiska situationer som kan uppstå i samband med ett dödsfall kan dock en livförsäkring hjälpa de efterlevande familjemedlemmarna med.

Sjukförsäkringar

Som ger dig ersättning som kompletterar den ersättning du får från försäkringskassan om du blir sjukskriven under en längre period.

Inkomstförsäkringar

Som är ett måste för alla som jobbar och har en lön. Dessa är ju viktigare, ju högre din lön är, eftersom a-kassan, som man får ersättning via vid arbetslöshet har ett inkomsttak, som gör att höginkomsttagare inte kan få ut hela 80 % av sin lön som det är tänkt. Alla löntagare bör dock ta reda på om det vore vettigt för dem att teckna en inkomstförsäkring eller inte, för i många fall är det faktiskt det, även om man kanske inte ser sig själv som en höginkomsttagare annars.

Reseförsäkringar

Som är ett måste om man reser, framför allt om man reser utomlands. Dock kan man teckna dessa separat, eller så kan en reseförsäkring ingå med automatik i vissa fall, t.ex. om man betalar sin resa med ett bankkort, så har många kortutgivare lagt till reseförsäkringar på sina kort. En reseförsäkring kan även ingå i en hemförsäkring, och så vidare. Har man ingen reseförsäkring på annat vis måste man dock se till att alltid teckna detta för varje resa man bokar, då det kan bli väldigt dyrt om en skada inträffar utomlands annars.

Hur ska man då tänka för att kunna avgöra vilka försäkringar av dessa, samt av andra försäkringar som erbjuds, man egentligen behöver?
Detta måste var och en avgöra själv, och det bästa sättet att göra detta på är att se över sitt liv och sina vanor lite och fundera på vilka risker som den egna livsstilen innebär. Givetvis kan det vara svårt att förutse allt som kan hända, men detta bör ge dig en viss fingervisning åtminstone.

Den som vet med sig att man är ganska klumpig i allmänhet, bör kanske försäkra sig lite mer med olika drulleförsäkringar, medan den som älskar att resa förmodligen bör titta på ett utökat reseskydd, och så vidare. Det samma gäller om man har något väldigt dyrt eller något man verkligen värdesätter, då kan det vara bra att försäkra detta föremål eller vad det nu kan röra sig om lite extra.